NHG-grens voor 2019 vastgesteld op 290.000.

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gaat volgend omhoog, van €265.000 naar 290.000.

Nieuwe kostengrens NHG - 21-9-2018

Vanmorgen heeft het Kadaster de gemiddelde koopsom in de maand augustus gepubliceerd: € 294.203,-. Het gemiddelde van de koopsommen van de maanden juni, juli en augustus is daarmee uitgekomen op € 291.444,-.
 
Op basis daarvan heeft NHG de kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen het jaar 2019 vastgesteld op € 290.000,-. Voor woningen met energiebesparende voorzieningen is de kostengrens 6% hoger, namelijk € 307.400,-.
 
Het kostengrensbesluit zal binnenkort ter goedkeuring worden voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

 

Bron: www.nhg.nl