Lage rente stimuleert verkopen in woningmarkt

De verder gedaalde hypotheekrente zorgt ervoor dat de woningmarkt een nieuwe stimulans krijgt, melden analisten van ABN AMRO woensdag. In een eerdere voorspelling gingen de analisten uit van een daling van de woningverkoop van 5 procent in 2019, maar door de gedaalde rente verwachten ze nu een stabilisatie.

Nadat eerder dit jaar de rente op langlopende staatsobligaties verder is gedaald, heeft ook de hypotheekrente de weg omlaag gevonden. De hypotheekrente volgt vaak de rente op staatsobligaties. In sommige gevallen krijgt de Nederlandse overheid nu zelfs al betaald om geld te lenen.De betaalbaarheid van koophuizen neemt toe door de lage kosten voor hypotheken, aldus de analisten van ABN. Tegelijkertijd is er nog steeds een groot tekort aan woningen, waardoor de woningprijzen verder omhooggaan.

 

'Doorstroming komt verder onder druk'

"De regering heeft op Prinsjesdag aangekondigd geld uit te trekken voor de bouw van nieuwe woningen. Maar of dit volstaat om de doelstelling van 75.000 woningen per jaar te behalen, valt te bezien", stelt ABN AMRO-econoom Philip Bokeloh.

"Zeker als vanwege het stikstofbesluit de woningbouw achterblijft, zal de doorstroming verder onder druk komen en zullen er minder transacties zijn. Daarnaast zouden de prijsstijgingen door de toenemende woningkrapte hoger kunnen uitvallen dan nu geraamd."

Woningbouwprojecten hebben al last van een lage capaciteit bij de bouwbedrijven, maar door de stikstofuitspraak van de Raad van State dreigen projecten nog meer vertraging op te lopen.