ABN AMRO verwacht recordaantal woningverkopen in 2016

14-10-2016

Dit jaar zullen er nog meer woningen worden verkocht dan gedacht. Het Economisch Bureau van ABN AMRO verwacht een toename van 20%, in plaats van de eerder verwachte 15%. Ook de woningprijzen zijn tot nu toe harder gestegen dan gedacht. We verwachten uiteindelijk voor 2016 een toename van 5%. Dit is de grootste stijging in 14 jaar tijd. De belangrijkste reden voor de aanhoudende verbetering van de woningmarkt is de hypotheekrente die maar blijft dalen. Maar ook de groeiende economie speelt een rol: de situatie op de arbeidsmarkt verbetert en de nadelige gevolgen van de Brexit-uitslag vallen mee.

Aanhoudende daling hypotheekrente
Door de aanhoudende daling van de hypotheekrente zijn woningen beter betaalbaar en kunnen kopers een hogere hypotheek krijgen. De rentevooruitzichten blijven gunstig, want de druk bij banken om de hypotheektarieven te verlagen neemt toe. Dat komt vooral omdat de concurrentie op de hypotheekmarkt groeit. Uit de Bank Lending Survey van De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt dat banken mede vanwege de toegenomen concurrentie hun acceptatiecriteria verlagen. Nieuwe hypotheekaanbieders melden zich en pakken marktaandeel. En ook verzekeraars en pensioenfondsen tonen meer belangstelling voor hypotheekverstrekking.

Doorstromers weer in beweging
Door de dalende hypotheekrente en het stijgende vertrouwen in de economie kopen steeds meer mensen nu alsnog een nieuwe woning. Vooral de doorstroom naar een andere woning neemt weer toe, doordat woningbezitters hun woning nu makkelijker verkopen tegen een goede prijs. De waardestijging is daardoor het hoogst bij woningen in het midden- en het hoge prijssegment. Juist naar huizen in deze prijsklasse is een toenemende vraag bij doorstromers.

Door de huurstijging van de afgelopen jaren, is er meer belangstelling voor het kopen van een eerste koopwoning. Toch hebben starters op de woningmarkt een kleiner aandeel in de aankopen. Dat komt doordat de hypotheeknormen strenger zijn geworden en starters eigen geld moeten hebben voordat ze een woning kopen.

Goed en slecht nieuws
Philip Bokeloh, econoom bij ABN AMRO: "De hogere prijzen zijn goed nieuws voor huizenbezitters met een hypotheek die nu nog 'onder water' staat. Hun aantal slinkt gestaag. Voor starters is de forse prijsstijging juist minder goed nieuws. Zij krijgen meer moeite om een betaalbare woning te vinden en op termijn zet dat een rem op de verkopen. In sommige steden is de krapte op de woningmarkt zo groot, dat steeds meer kopers moeite hebben een geschikte woning te vinden. Het gebrek aan aanbod belemmert de verdere groei van het aantal verkopen. Daarom verhogen we de voorspelling voor dit jaar naar 20%, maar voorspellen we in 2017 een stabilisatie."

Krapte op de woningmarkt in 2017
Het Economisch Bureau denkt dat de verkopen in 2017 stagneren, onder andere door een tekort aan geschikte woningen. Een belangrijke reden voor de krapte op de woningmarkt is de dalende hypotheekrente, waardoor de vraag naar koopwoningen toeneemt. Ondertussen komen er relatief weinig nieuwbouwwoningen bij. Dit komt vooral door capaciteitsproblemen bij ontwikkelaars en gemeenten. In 2017 zal dat leiden tot toenemende schaarste van koopwoningen.
In de eerste 5 maanden van dit jaar zijn nog 14.000 nieuwbouwwoningen verkocht. Dat is 14% meer dan in dezelfde periode een jaar geleden. Ook stijgen de nieuwe woningen in prijs. Door de betere doorstroming is er vraag naar nieuwbouwwoningen in hogere prijssegmenten. De opgeleverde nieuwbouwwoningen zijn dan ook groter en hebben een luxere afwerking.

Download hier de volledige woningmarktmonitor van oktober 2016.

(bron: ABN AMRO)